0

Priset for Inyett Detect!

Prisen er per måned og er basert på antall betalinger per år.
Dra, test og se hva prisen din blir!

Kontroller på leverandør

Kontroller på transaksjon

Kontroller på leverandør

 • Ikke registrert MVABetaling til en mottaker som ikke er MVA-registrert.
 • Ikke reg. i ForetaksregisteretBetaling til en mottaker som ikke er registrert i Foretaksregisteret
 • RisikostatusBetaling til en mottaker som er: under offentlig akkord, under tvangsoppløsning, under oppløsning, konkurs.
 • Avvikende kontoforbindelseBetaling til et kontonummer som ikke har et organisasjonsnummer i leverandørregisteret.
 • Avvikende KID Betaling med et KID/Faktura-nummer som avviker fra det du vanligvis betaler til mottakeren.
 • Avvikende kontonummerBetaling till et kontonummer som avviker fra det du vanligvis betaler til mottakeren.
 • PersonrelasjonBetaling til en mottaker der en ansatt er registrert eier eller sitter i styret.
 • AdvarselslisteBetaling til mottaker som står på advarselsliste internt hos kunden.

Kontroller på transaksjon

 • Dublett (Samme dag)En lignende betaling, til samme mottaker med samme KID/Faktura nummer og beløp har skjedd i løpet av samme dag.
 • Dublett (Ulike dager)Det har blitt gjennomført en lignende betaling tidligere til samme mottaker med samme KID/Fakturanummer og akkurat samme beløp.
 • Dublett (Ulike KID)To betalinger til samme mottaker med ulike KID-nr., samme beløp, betalt på samme dag.
 • Dublett (Påminnelse)Det har blitt gjennomført en lignende betaling tidligere til samme mottaker med samme KID/Faktura nummer og nesten samme beløp.
 • Limit Betaling med et beløp som overskrider innstilt limit, går til et overvåket kontonummer eller gjennomføres av en viss betalingstype.
 • Limit AvtaleBetaling med et beløp som overskrider innstilt limit, rullende over 12 måneder til en mottaker som ikke er en aktiv avtaleleverandør.
 • Avvikende beløpBetaling med et beløp som avviker fra det man vanligvis betaler til mottakeren.
 • Avvikende valutaBetaling med en valuta som avviker fra den man vanligvis bruker for å betale mottakeren.

Tilbudet vårt

Inyett

Search

Norges smarteste søktjeneste
av leverandører.

Generelt størrelse: S/M/E

Før alle selskaper

Produkt

Test til slutten av måneden!

 

Anbefales

Step 1

Inyett

Detect

Automatisert kontroll
av dine betalinger.

Generelt størrelse: S/M

For deg som finansdirektør, økonomidirektør eller regnskapssjef, eller som betaler.

Produkt


Step 1

Inyett

Suite

Automatisert kontroll av leverandører og betal­inger proaktivt og i sanntid.

Generelt størrelse: M/E

For avdeling for økonomi, innkjøp og regnskap. 

Produkt

Step 1

Inyett

API

Smarte data i en åpen
løsning klar til bruk.

Generelt størrelse: E

För företag som vill ha uppdaterad information direkt i sina egna system.

Produkt
 • Snakk med oss om innhold!

 

Ofte stilte spørsmål

Krever tjenesten integrasjon med eksisterende økonomi-/forretningssystemer?

Inyett er en SaaS-tjeneste som ikke krever integrasjon med eksisterende økonomi- og/eller forretningssystemer.

Hvordan fungerer overføringen av betalingsdata?

Det finnes tre forskjellige tekniske løsninger for automatisk overføring av betalingsdata. Den vanligste er integrasjon med overføring via SFTP.

Hva slags datasikkerhet kan vi forvente oss, med tanke på at dere behandler betalingsinformasjonen vår?

Sikkerhet og konfidensialitet er høyt prioritert hos Inyett og en naturlig del av virksomheten vår. Kun noen få berørte personer hos Inyett har direkte tilgangsrettigheter til kundedata, først og fremst CTO og Head of Development, og til en viss grad medarbeidere innenfor IT/Drift/Support.

Overføring av betalingsfiler skjer via kryptert forbindelse, SSL, som er den samme teknologien som bankene i Sverige bruker. Filene plasseres på et atskilt område der de leses inn i den felles databasen vår. Deretter lagres betalingsfilene i 30–90 dager, før de slettes og ikke kan gjenopprettes lenger.

Serverne våre håndteres av IT Gården (Sverige) på et anlegg der man jobber kontinuerlig med å styrke driftssikkerheten. IT Gården er blant annet sikkerhetsklassifisert, og besøk er bare tillatt sammen med ledsager kontrollert av Säpo (det svenske sikkerhetspolitiet). Datahallene er dessuten brannsikret i henhold til avtale A60 og låst i henhold til RUS klasse 3.

Hvem eier dataene – Inyett eller kundene?

Kort svar: Kundene eier dataene.

Langt svar: Inyett AB forplikter seg til kun å bruke ikke-anonymisert informasjon fra betalingsfilene for Bestillerens regning, og ikke for noen andre parter. Leverandøren skal imidlertid ha rett til å benytte seg av generelt tilgjengelig informasjon i Bestillerens betalingsfiler og leverandørregister, for eksempel opplysninger om firmanavn, bankkontoopplysninger og annen liknende generell betalingsinformasjon, for å videreutvikle Leverandørens generelle databaser med betalingsmottakere og Tjenestens generelle ytelse. Bestilleren samtykker til slik benyttelse fra Leverandørens side, mot at Bestilleren på sin side innenfor rammene for Tjenesten kan dra nytte av tilsvarende informasjon som andre av Leverandørens kunder stiller til rådighet, til oppbygging av generelle databaser og videreutvikling av Tjenesten.

Når ser dere på betalingsdata – før eller etter at de sendes til banken?

Inyett kan kontrollere betalingsdata før eller etter at disse sendes til banken for betaling.

Inyett anbefaler at Inyett Detect analyserer de faktiske betalingsdataene som sendes til banken, for å unngå risiko for intern svindel, for eksempel ved manipulering av betalingsdataene etter at de har blitt kontrollert.

Betaler man per brukerlisens?

Inyett er en abonnementsbasert SaaS-tjeneste der kundene betaler en fast månedskostnad basert på antall transaksjoner.

Hvordan kan en kunde stoppe en betaling – direkte i tjenesten, eller via vår bank?

Kunden stopper betalinger direkte i banken, og ikke i Inyett.

Hvor raskt får vi kvittering som bekrefter at dere har kontrollert betalingsfilen vår?

Etter et par minutter, avhengig av størrelsen på betalingsfilen, standard er 3–6 minutter.

Er dere GDPR-klare, med tanke på at personopplysninger behandles i tjenesten?

Inyett arbeider aktivt med spørsmål som angår informasjonssikkerhet og GDPR. Dermed har vi en struktur og en konkret tilnærmingsmåte når vi behandler informasjon. Ved å arbeide aktivt med utgangspunkt i retningslinjene for GDPR har vi kontroll over hvilke informasjonsressurser som finnes samt hvilke krav og behov som stilles til informasjonssikkerhet.