0

Om nettstedet

Om informasjonskapsler

Bruk av informasjonskapsler skjer fordi du konfigurerer din tilgang til Internett etter dem. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som lagres på datamaskinen din, og som gjør det mulig for oss å identifisere deg neste gang du bruker hjemmesiden vår og som gjør det mulig for oss å tilpasse siden for kundene og gjøre den mer relevant for deg når du bruker den. Informasjonskapsler brukes ikke for å få tilgang til personlig informasjon eller evaluere innholdet i filene dine.

Du kan forhindre at informasjonskapslene lagres ved å innstille dette i nettleseren din. Vi må imidlertid informere om at hvis du gjør det, så vil du ikke kunne bruke alle funksjoner på denne hjemmesiden i sin helhet. Du kan også forhindre oppkjøp og bearbeidelse av opplysninger som berører din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og som genereres av informasjonskapsler fra Google ved å enkelt laste ned og installere plug-ins for dette formålet.

Oppdater innstillingene dine her.

GDPR/Personvern

Inyett arbeider aktivt med spørsmål rundt informasjonssikkerhet og GDPR. Dermed har vi en struktur og en konkret tilnærmingsmåte når vi behandler informasjonen vår. Gjennom å arbeide aktivt utfra retningslinjene innenfor GDPR, så har vi kontroll på hvilke informasjonstilganger som finnes, samt hvilke krav og behov som stilles til informasjonssikkerheten.

Behandling av personopplysningene til Inyetts kunder

Du kan alltid føle deg trygg på at dine personopplysninger er i de beste hender hos oss på Inyett AB. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dem mot uvedkommende. All behandling av personopplysninger skjer ut fra bestemmelsene i den svenske integritetsskyddslagstiftningen.

Personopplysningsansvarlig

Inyett AB er personopplysningsansvarlig i henhold til personopplysningsloven for behandlingen av personopplysninger innen selskapet. Merk at vårt norske datterselskap Inyett AS er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer innen deres bedrift.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger hos Inyett, så kan du henvende deg til vår kundestøtte via e-post support@inyett.no eller telefon 57 11 80 07. Hvis du har generelle spørsmål om personvern ved vår bedrift, så kan du henvende deg til vår datarepresentant på adressen:

Inyett AB
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg, Sverige

Bestillinger og reklamasjoner

Når du bestiller en vare eller tjeneste hos Inyett AB via for eksempel Internett, telefon eller direkte fra våre selgere, så blir personopplysningene dine registrert i kundedatabasen vår og brukes til administrasjon av din bestilling. Opplysningene kan også bli brukt til markeds- og kundeanalyser, oppfølging og utvikling av Inyetts tjenester, samt markedsføringsformål innen det selskapet som Inyett AB tilhører (Ingen personopplysninger gis til noen utenfor selskapet). Personnummer registreres kun når kundene våre vil bruke BankID som innloggingsalternativ. Ved reklamasjoner/klager vil relevante opplysninger bli registrert for at vi skal kunne behandle ditt ærend på en effektiv måte.

Hvor lenge blir opplysningene beholdt?

Vi beholder dine personopplysninger så lenge de er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre bestillingen din, fakturere, håndtere klager og reklamasjoner og for at du skal kunne hevde din rett når det gjelder f.eks. garantier.

Selskapsopplysninger

Når det gjelder enkeltpersonsforetak så registreres personnummer ettersom det er foretakets organisasjonsnummer. Kontaktpersoner hos selskap registreres med adresse, telefonnummer, avdeling, e-postadresse og stilling.

Registerutdrag og rettelser

En gang i året har du rett til å få informasjon om hvilke av dine personopplysninger Inyett AB behandler. Dette må i isåfall fremsettes en skriftlig forespørsel om dette til dataansvarlig (adresse finner du over). Hvis du mener en opplysning er feil eller misvisende, kan du ta kontakt med kundestøtte (kontaktinformasjon finner du over).

Miljøvernpolicy

Inyett skal i sin drift følge gjeldende miljøregler og generelt være en del av arbeidet med å skape et godt samfunn. Inyett er oppmerksomme på de globale miljøspørsmålene og selskapets mulighet til å direkte og indirekte påvirke dette.

 

Vi ivaretar vårt miljøansvar og omsetter vår miljøpolicy i praksis gjennom:

 • Aktiv forebygging av forurensning
 • Å gjenvinne kontor- og forbruksmaterialer og minimere bruken av engangsartikler så langt det er mulig.
 • Ha som mål å redusere forbruket av papir og annet kontormateriale.
 • Ha et ansvarsfullt energiforbruk.
 • Å etterstrebe, der det er mulig, å utnytte ny teknikk for distribusjon og kommunikasjon (e-post, videokonferanser etc.).
 • Å velge det transportmiddelet som gir minst mulig miljøbelastning i forbindelse med forretningsreiser.
 • Aktiv informasjon om og markedsføring av miljøvennlige tjenester.
 • Ta hensyn til påvirkningen på miljøet ved innkjøp av varer og tjenester, og etterstrebe kunnskap om mest miljøvennlige alternativ i hvert tilfelle.
 • Ha som mål å bruke miljøgodkjente produkter, for å få tilgang til den mest moderne og miljøvennlige teknikken.
 • Ha som mål å øke andelen elbiler i flåten med tjenestebiler.
 • Å kontinuerlig jobbe med informasjon og opplæring, både til personell og kunder.
 • Å komme med miljømessige forbedringsforslag i den daglige virksomheten.
 • Å oppfylle gjeldende miljølovverk og andre aktuelle normer og regelverk som er relatert til miljøvern.

Kvalitetspolicy

Inyett AB arbeider med å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å få en bedre økonomisk internkontroll. Vi ser på aktivt kvalitetsarbeid som en selvfølge i vår daglige drift.

Kvalitetsarbeid

Alle ansatte hos Inyett bidrar til å skape fornøyde kunder. Dette gjør vi for eksempel gjennom rask og korrekt kundestøtte, gjennom profesjonelt gjennomførte tjenesteleveranser og med et tjenestetilbud som oppfyller kundenes behov. Et systematisk kvalitetsarbeid handler om å alltid utvikle våre tjenester og arbeidsmåter, slik at vi større grad kan oppfylle våre kunders forventninger. Ved å måle kundetilfredshet kan vi følge med hvordan vi lykkes med dette, og samtidig finne ut hvordan vi kan bli enda bedre.

Vår kvalitetspolicy

Inyett skal, gjennom å stadig utvikle og forbedre våre tjenester og tilpasse dem etter våre kunders behov, beholde og styrke kundenes tillit. Kvalitet er selskapets viktigste konkurransefordel, noe som innebærer at alle medarbeidere må utføre arbeidet sitt på en riktig måte og levere tjenesten/servicen til riktig tid, både internt og eksternt.

 • Kundene våre skal bli møtt med imøtekommenhet og høy tilgjengelighet.
 • Selskapet skal være preget av en gunstig forbedringskultur, gjennom bl.a. åpenhet om problemløsning og en engasjert ledelse.
 • Vi skal oppfylle alle krav som stilles til vårt selskap gjennom lover, forordninger og avtaler.
 • Vårt mål skal være å ha så høy kvalitet på arbeidet vårt som mulig, slik at vi får fornøyde kunder og selskapet vårt kan vokse.
 • Vi skal minimum levere service og tjenester i henhold til de kravene som er avtalt, samt etterstrebe økt kundetilfredsstillelse og forbedring av virksomheten.
 • Vi gir alle ansatte høy motivasjon og ansvarsfølelse, og når gjennom dette en høy og jevn kvalitet.
 • Vi skal hele tiden etterstrebe forbedringer og kontrollsystem for å sikre den forespeilede kvaliteten.
 • Vi forplikter oss til å tilpasse tilgjengelige krav fra interessenter og kunder, lover og forordninger, dette er et minimumskrav for vårt selskap.

Utgivelsesbevis

Inyett AB har et utgivelsesbevis, og dermed en beskyttelse for nettstedet i en grunnleggende lov.

Ved publisering på Internett kan ytringsfriheten ivaretas på samme måte som på radio, tv og aviser. Enkelte enheter omfattes av en automatisk beskyttelse i en grunnleggende lov som for eksempel massemediaforetak. Men også mindre foretak og privatpersoner kan søke om utgivelsesbevis for å få beskyttelse for nettstedet sitt i en grunnleggende lov.

Hva innebærer beskyttelse i en grunnleggende lov?

Denne beskyttelsen innebærer blant annet at:

 • Det gjelder spesielle ansvarsregler for brudd på ytringsfriheten.
 • Utgiveren har ansvar for det som publiseres.
 • De som melder fra har rett til å være anonyme – myndighetene har ikke lov å lete etter navn på melderne, og journalister har ikke lov til å oppgi meldernes identitet.
 • Myndighetene skal ikke forhåndsgranske eller vanskeliggjøre publisering (sensurforbud)
 • Et utgivelsesbevis innebærer at reglene om personvern ikke gjelder når det strider mot retten til ytringsfrihet. Forordningen påvirker altså ikke virksomheter med utgivelsesbevis og massemediaforetakenes automatisk beskyttede databaser.
 • » På Datainspektionens webbplats finns information om GDPR.

Utgivelsesbevis

Foretak, organisasjoner og privatpersoner som har nettsteder eller databaser som ikke omfattes av en automatisk beskyttelse i grunnleggende lov, kan søke om et utgivelsesbevis som gir samme beskyttelse. Det er imidlertid frivillig å søke om utgivelsesbevis.
Et utgivelsesbevis innebærer at nettstedet får beskyttelse i grunnleggende lov i henhold til yttrandefrihetsgrundlagen. Beskyttelse i grunnleggende lov gjør at reglene i personopplysningsloven ikke gjelder, og da er det tillatt å publisere personopplysninger som for eksempel navn og adresse uten at foretaket/personen som driver nettstedet trenger din tillatelse. Alle nettstedet som publiserer personopplysninger har ikke utgivelsesbevis, og for dem gjelder personopplysningsloven

» Les mer om utgivelsesbevis her
» Les mer om vad en databas är her

Personlig informasjon på nettet

Vi mottar mange spørsmål om personlig informasjon publisert på nettsteder. Her ønsker vi å forklare noen av reglene som gjelder og hvordan det kan skje at personopplysninger i noen tilfeller kan bli publisert uten din tillatelse.

Databeskyttelsesforskriften (GDPR) och utgivelsesbevis

Den 25 mai 2018 trådte databeskyttelsesforskriften i kraft. Det kalles også GDPR og erstatter personopplysningsloven.

Et utstedelsesbevis betyr at reglene i forskriften om personlig databehandling ikke gjelder når det ville være i strid med den konstitusjonelle rett til ytringsfrihet. Forordningen påvirker således ikke databaser med utgivelsesbevis og massemediefirmaer automatisk beskyttet databaser.

Svenska Datainspektionen, som er tilsynsmyndighet for de nye reglene, skriver på sin nettside om hvordan GDPR vil påvirke aktiviteter med utgivelsesbevis.

Utgivelsesbevis gir grunnlagsbeskyttelse

Et sertifikat for publisering betyr at et nettsted for eksempel mottar en konstitusjonell beskyttelse i henhold til ytringsfrihetsloven. Den grunnleggende beskyttelsen betyr at reglene i databeskyttelsesforskriften ikke gjelder, og da er det tillatt å publisere personopplysninger som navn og adresse uten firma / person som driver nettstedet som trenger din tillatelse.

» Les mer om utgivelsesbevis her

Alle nettsteder som publiserer personopplysninger, har ikke bevis på offentliggjøring, og for databeskyttelsesforskriften gjelder det.

Utgivelsesbeviset gir imidlertid ikke rett til å publisere hva som helst

Et utgivelsesbevis gir ikke rett til å publisere hva som helst. Handlinger som strider mot grunnleggende lov, som f.eks. ærekrenkelse, ulovlige trusler eller hets mot folkegrupper kan politianmeldes. I enkelte tilfeller kan også ”justitiekanslern” reise tiltale når det gjelder ærekrenkelse.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke vil at personopplysningene mine skal befinne seg på et nettsted?

Kontakt nettstedsansvarlig og be om at opplysningene dine fjernes. Utgivningsbevis for nettstedet innebærer at Inyett har rett til å publisere opplysningene og trenger dermed ikke å fjerne dem. Medietilsynet kan ikke ta bort personopplysninger for deg eller be foretaket/personen som driver nettstedet om å fjerne opplysningene.

Hvem som helst kan søke om utgivelsesbevis for sitt nettsted. Det er medietilsynet som utstedet utgivelsesbevis.

ISO

Fordelene med et kvalitetsledelsessystem

Stadig flere selskap forstår viktigheten av å være ISO-sertifisert. Sertifiseringen er et bevis på at Inyetts kvalitetsarbeid faktisk holder mål. Det er også en av våre metoder for å oppfylle kravene og ønskene som kunder og leverandører har. For enkelte er det til og med nødvendig å være sertifisert for å i det hele tatt få være med på innkjøp. Som kunde i et ISO-sertifisert foretak vet du også at samarbeidspartneren din har orden i sakene sine.

Fordelene med et miljøbevisst ledelsessystem

Det gir mange fordeler å drive aktivt miljøarbeid. Delvis fordi selskapet vårt oppnår mindre ressursbruk og lavere kostnader for avfallshåndtering, men også for miljøet generelt.

Et levende og velintegrert miljøbevisst ledelsessystem gir oss til og med:

 • Økt prosesseffektivitet
 • Redusert bruk av ressurser og materiale per levert nytte
 • Redusert avfallsproduksjon per levert nytte, og dermed reduserte kostnader for avfallshåndtering.
 • Økt andel fornybare ressurser og system
 • Økt goodwill og økt troverdighet for organisasjonens miljøarbeid.
 • Økt kompetanse i organisasjonen
 • Økt dialog mellom organisasjonen og interessenter.