OM INYETT

VÄLKOMMEN TILL
OSS PÅ INYETT

Varje dag förändrar Inyett världen för tusentals ekonomer genom att förändra sättet att arbeta på när det kommer till ekonomisk säkerhet och intern kontroll. Genom smarta tjänster automatiserar Inyett kontrollen av betalningar och leverantörer, och varnar för fel, risker och bedrägerier i organisationers utbetalningar.

Inyett skapar säkra affärer och bidrar till ett tryggare näringsliv. Bland annat genom att uppmärksamma dig vid felbetalningar, affärer med bedrägliga verksamheter, betalningar till riskleverantörer, men även försök till bedrägerier och korruption.

Idén

DET BÖRJADE MED
EN RESA TILL SÖDERHAVET

2009 fick en kvinna i södra Sverige en felaktig inbetalning på sitt konto från en kommun. När kommunen skulle betala ut de vanliga 3980:- blev det istället 398 000:-. Kvinnan valde att resa till Söderhavet och spendera en stor del av pengarna.
När hon återvände till Sverige begärde kommunen pengarna tillbaka, men domstolen fastslog att kvinnan ”handlat i god tro”!

Så föddes Inyetts affärsidé om säkra betalningar

KORT OM INYETT

Inyett grundades 2009 och sedan dess har mycket hänt.
Här är den korta versionen.

2009

INYETT GRUNDAS

De första tankarna om Inyett tar form ur en vision från vårt geni Johan Henckel. Utmaningen startar som ett projekt genom Lunds Universite

2011

TJÄNSTEN LANSERAS

Inyett lanseras för den svenska marknaden, först under namnet Guardian.

2012

VÄNDNINGEN

30 kunder i Sverige hoppar på under loppet av 2 veckor. Tankarna om en bra produkt är bekräftade av marknaden och fler och fler ansluter sig.

2013

100 SVENSKA KOMMUNER

I mitten på 2013 får Inyett sin etthundrade kommunkund i Sverige.

2015

200 SVENSKA KOMMUNER

Under hösten 2015 arbetar 200 svenska kommuner aktivt i Inyett. Dessutom har flera privata bolag fått upp ögonen för tjänsten

2016

EXPANSION

Under 2016 startar Inyetts tillväxtresa på allvar, med flera rekryteringar och kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo.

2017

PARTNER

Vänskap knyts mellan Inyett och världens största revisionsbyrå PwC.

2018

REKRYTERING

Flera nya nyckelpersoner ansluter för att ta Inyett till nästa tillväxtmål. Bland annat HR, CFO och Inyetts nya VD Jan Swedin.