OM INYETT

VELKOMMEN

TIL OSS

Hver dag forbedrer Inyett arbeidsdagen til tusenvis av økonomer når det gjelder økonomisk sikkerhet og intern kontroll. Gjennom våre smarte tjenester automatiserer Inyett kontrollen av betalinger, vi verifiserer dine leverandører, og advarer om feil, risikoer og bedrageri i utbetalinger fra din organisasjon.

Inyett skaper tryggere forretninger og bidrar til et tryggere næringsliv, gjennom å gjøre deg oppmerksom på feilbetalinger, selskaper som bedriver svindel, risikoleverandører, samt forsøk på svindel og korrupsjon.

Ideen

DET BEGYNTE MED EN
REISE TIL STILLEHAVET

I 2009 mottok en svensk kvinne en feil innbetaling på kontoen sin fra kommunen. Kommunen skulle utbetale 3.980 til kvinnen, men en manuell feil gjorde at hun mottok 398.000. Kvinnen valgte å reise til Stillehavet, der hun brukte en stor del av pengene.

Da kvinnen kom tilbake til Sverige krevde kommunen pengene tilbake. Men domstolen slo fast at kvinnen «handlet i god tro»!

Dette var opphavet til Inyetts forretningsidé om sikre betalinger

KORT OM INYETT

Inyett ble grunnlagt i 2009, og siden da har mye skjedd.
Dette er kortversjonen.

2009

INYETT STIFTES

De første tankene om Inyett tar form basert på en visjon hos vårt geni Johan Henckel. Prosessen starter som et prosjekt gjennom Lunds Universitet.

2011

Tjenesten er lansert

Inyett lanserer for det svenske markedet, først under navnet Guardian.

2012

VENDEPUNKTET

30 kunder i Sverige blir med i løpet av 2 uker. Troen på et bra produkt bekreftes av markedet, og stadig flere kunder kommer til.

2013

100 SVENSKE KOMMUNER

Midtveis i 2013 får Inyett sin kommune-kunde nummer ett hundre i Sverige.

2015

200 SVENSKE KOMMUNER

I løpet av høsten 2015 arbeider 200 svenske kommuner aktivt med Inyett. Dessuten har flere private bedrifter fått opp øynene for tjenesten.

2016

EKSPANSJON

I løpet av 2016 starter Inyetts vekst for alvor, med flere rekrutteringer og kontorer i Göteborg, Stockholm og Oslo.

2017

PARTNER

Inyett innleder samarbeid med verdens største regnskapsbyrå PwC.

2018

REKRUTTERING

Flere nye nøkkelpersoner kommer til for å ta Inyett til neste vekstmål. Blant annet HR, CFO og Inyetts nye VD Jan Swedin.