0

Kontroll og risikohåndtering ved offentlige midler

Manglende kontroll med offentlige utbetalinger åpner for feil, svindel og omdømmerisiko

Offentlige organisasjoner behandler et stort antall utbetalinger til innbyggere og leverandører. Manglende kontroll med offentlige utbetalinger åpner for feil, svindel og omdømmerisiko. Direktørsvindel er en av de største truslene mot norske organisasjoner i dag. Så mange som 7 av 10 offentlige virksomheter oppgir at de en eller annen gang har tatt imot en tradisjonell falsk faktura, og 1 av 3 mener at de en eller annen gang har vært utsatt for eller har hindret intern svindel.

Ni av ti kommuner
bruker inyett

Offentlige virksomheter vitner om problematikken rundt ekstern risiko som svindel, hvitvasking og korrupsjon, men også om risiko for feilbetalinger som kan knyttes til mangelfulle prosesser og menneskelige feil i en hverdag der ting tvinges til å gå raskere og blir mer digitalisert.

I Sverige har så godt som alle kommuner, sammen med kommunale selskaper, landsting og myndigheter, samlet seg bak en tjeneste for automatisert kontroll av leverandørbetalinger for å unngå ekstern risiko, avvik og manuelle feil. Nå finnes tjenesten for norsk offentlig sektor.

HER ER DE VANLIGSTE RISIKOENE…

Hvert år analyserer Inyett over 50 millioner transaksjoner. Basert på våre data kan vi identifisere mønster og trender som mellomstore og store virksomheter opplever, og oppretter en oversikt over risikoer som du bør se nærmere på.

Last ned vår risikorapport og få oversikt over risikoer mange bedrifter opplever. Kontakt oss, så forteller vi deg hvordan det ser ut i din organisasjon. 

Last ned rapporten

Bestill et ET MØTE PÅ 30 MINUTTER

Det er alt vi trenger for å vise Inyett.