0

 Inyett & Visma

Koble Visma
TendSign for Inyett

Få innsikt i avtaler og lojalitet

Vi har gjort det enkelt å få full kontroll over kontrakter og kontraktsperioder, automatisk fra Visma TendSign til Inyett. Gjennom en smart tilkobling henter Inyett kontraktsinformasjon direkte fra Visma TendSign hver dag, og gir deg den rette muligheten til å være oppmerksom på transaksjoner innenfor og utenfor avtalene dine.

Du får dette…

  • Automatisk samling hver dag med aktive og historiske avtaler.
  • Se transaksjoner for leverandører der kontraktene er utløpt.
  • Sammenlign transaksjoner mellom kontraktsleverandører og leverandører som ikke har kontrakter.
  • Søk etter bransjer, identifiser leverandører og overvåk kontraktlojalitet.
  • Se leverandører som nærmer seg grensen for anskaffelser.
  • Identifiser små fakturaer fra leverandører som du har avtale med.
  • Hvor mange nye selskaper gjør du forretninger med hver måned?

Inyett og Visma Tendsign

900 nok/mån.

Inngangsgebyr legges til

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.