0

Ofte stilte spørsmål

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om Inyett. Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss!

Krever tjenesten integrasjon med eksisterende økonomi-/forretningssystemer?

Inyett er en SaaS-tjeneste som ikke krever integrasjon med eksisterende økonomi- og/eller forretningssystemer.

Hvordan fungerer overføringen av betalingsdata?

Det finnes tre forskjellige tekniske løsninger for automatisk overføring av betalingsdata. Den vanligste er integrasjon med overføring via SFTP.

Hva slags datasikkerhet kan vi forvente oss, med tanke på at dere behandler betalingsinformasjonen vår?

Sikkerhet og konfidensialitet er høyt prioritert hos Inyett og en naturlig del av virksomheten vår. Kun noen få berørte personer hos Inyett har direkte tilgangsrettigheter til kundedata, først og fremst CTO og Head of Development, og til en viss grad medarbeidere innenfor IT/Drift/Support.

Overføring av betalingsfiler skjer via kryptert forbindelse, SSL, som er den samme teknologien som bankene i Sverige bruker. Filene plasseres på et atskilt område der de leses inn i den felles databasen vår. Deretter lagres betalingsfilene i 30–90 dager, før de slettes og ikke kan gjenopprettes lenger.

Serverne våre håndteres av IT Gården (Sverige) på et anlegg der man jobber kontinuerlig med å styrke driftssikkerheten. IT Gården er blant annet sikkerhetsklassifisert, og besøk er bare tillatt sammen med ledsager kontrollert av Säpo (det svenske sikkerhetspolitiet). Datahallene er dessuten brannsikret i henhold til avtale A60 og låst i henhold til RUS klasse 3.

Hvem eier dataene – Inyett eller kundene?

Kort svar: Kundene eier dataene.

Langt svar: Inyett AB forplikter seg til kun å bruke ikke-anonymisert informasjon fra betalingsfilene for Bestillerens regning, og ikke for noen andre parter. Leverandøren skal imidlertid ha rett til å benytte seg av generelt tilgjengelig informasjon i Bestillerens betalingsfiler og leverandørregister, for eksempel opplysninger om firmanavn, bankkontoopplysninger og annen liknende generell betalingsinformasjon, for å videreutvikle Leverandørens generelle databaser med betalingsmottakere og Tjenestens generelle ytelse. Bestilleren samtykker til slik benyttelse fra Leverandørens side, mot at Bestilleren på sin side innenfor rammene for Tjenesten kan dra nytte av tilsvarende informasjon som andre av Leverandørens kunder stiller til rådighet, til oppbygging av generelle databaser og videreutvikling av Tjenesten.

Når ser dere på betalingsdata – før eller etter at de sendes til banken?

Inyett kan kontrollere betalingsdata før eller etter at disse sendes til banken for betaling.

Inyett anbefaler at Inyett Detect analyserer de faktiske betalingsdataene som sendes til banken, for å unngå risiko for intern svindel, for eksempel ved manipulering av betalingsdataene etter at de har blitt kontrollert.

Betaler man per brukerlisens?

Inyett er en abonnementsbasert SaaS-tjeneste der kundene betaler en fast månedskostnad basert på antall transaksjoner.

Hvordan kan en kunde stoppe en betaling – direkte i tjenesten, eller via vår bank?

Kunden stopper betalinger direkte i banken, og ikke i Inyett.

Hvor raskt får vi kvittering som bekrefter at dere har kontrollert betalingsfilen vår?

Etter et par minutter, avhengig av størrelsen på betalingsfilen, standard er 3–6 minutter.

Er dere GDPR-klare, med tanke på at personopplysninger behandles i tjenesten?

Inyett arbeider aktivt med spørsmål som angår informasjonssikkerhet og GDPR. Dermed har vi en struktur og en konkret tilnærmingsmåte når vi behandler informasjon. Ved å arbeide aktivt med utgangspunkt i retningslinjene for GDPR har vi kontroll over hvilke informasjonsressurser som finnes samt hvilke krav og behov som stilles til informasjonssikkerhet.