Automatiser kontrollen av hver betaling

Oppdag og stopp feibetalinger med Inyett Detect

Automatiserte kontroller av dine betalinger i sanntid gir deg indikasjoner f.eks. om mottakeren er en risikoleverandør, om for eksempel det skjer en feilbetaling eller om selskapet ditt er rammet av et potensielt bedrageri som kan føre til alvorlige konsekvenser.

Kontroller på leverandør

 • Risikostatus
 • Ikke registrert i Foretaksregisteret
 • Ikke registrert MVA
 • Avvikende kontoforbindelse
 • Avvikende KID
 • Avvikende kontonummer
 • Personrelasjon
 • Advarselsliste

Kontroller på transaksjon

 • Dublett (Samme dag)
 • Dublett (Ulike KID)
 • Dublett (Ulike dager)
 • Dublett (Påminnelse)
 • Limit
 • Limit Avtale
 • Avvikende beløp
 • Avvikende valuta

…betalinger per år er dobbeltbetalinger*

…betalinger gjennomføres til svindelselskap*

…betalinger er avvikende og bør undersøkes*

* Basert på ett selskap i gjennomsnitt i løpet av 12 måneder

Peab bygger på med automatiserte kontroller

Fra om med november 2015 har Peab automatisert sin økonomiske internkontroll gjennom Inyett, og styrket oppfølgingen av rutiner for leverandører. For å ta ansvar, og for at leverandører skal kunne konkurrere på like betingelser. Peab vil gjøre det som er riktig, og dermed gjøre bransjen renere.

– Gjennom Inyett har Peab automatisert deler av den interne kontrollen, med smarte kontrollaktiviteter som styrker vår måte å samarbeide på. Inyett har siden høsten 2015 vært integrert i våre prosesser med å kontrollere leverandører og betalinger gjennom hele konsernet.

Peab Support

Her er de vanligste risikoene...

Hver år analyserer Inyett over 50 millioner transaksjoner. Basert på våre data kan vi identifisere mønster og trender for mellomstore og store virksomheter, og opprette en oversikt over risikoer som du bør se nærmere på.

Last ned risikorapporten vår og få oversikt over potensielle risikoer mange organisasjoner opplever.  

Nå er det opp til deg

Se hva det koster, hva som er inkludert og les om de vanligste spørsmålene vi får ...