INYETT

FOR INVESTORER

Velkommen til Inyett. Vi har egeninteresse av å levere nøyaktige og aktuelle finansielle opplysninger til investorer, analytikere og andre interessenter for å beskrive Inyetts nåværende og forventede utvikling.

Har du spørsmål i egenskap av investor, ta gjerne kontakt med Inyetts partner og ansvarlig Johan Henckel.

Johan Henckel

Partner Relations