VI SKAPAR
SÄKRA AFFÄRER

BASERAT PÅ SMART DATA

Boka en rundtur i Inyett! 30 min om automatiserad intern kontroll.

AUTOMATISERA KONTROLLEN
AV LEVERANTÖRSBETALNINGAR

AUTOMATISERA KONTROLLEN AV LEVERANTÖRS-
BETALNINGAR

FÖRHINDRA RISKER, MISSTAG OCH MANUELLA FEL

Genom att läsa av transaktionsflödet av leverantörsbetalningar kan vi genomföra smarta kontroller som skapar trygghet. För dig innebär Inyett Detect en smart kvittens med Indikationer via mail på de transaktioner som är på väg att genomföras.

HÄR FINNS DE VANLIGASTE RISKERNA…

Varje år analyserar Inyett Engine över 30 miljoner transaktioner. Baserat på vår data kan vi identifiera mönster och trender för mellanstora och stora företag, och skapa en lägesbild av risker som du bör titta närmare på.

Ladda ner vår Risk-rapport och få en första bild över din organisations potentiella risker.
Kontakta oss så berättar vi hur det troligtvis ser ut hos dig.
.

Ladda ner rapporten

BYGGER PÅ MED
AUTOMATISERTE KONTROLLER

PEAB

Så enkelt gör du en dubbelbetalning

Nyhet