VI SKAPER SIKRE forretningeR

BASERT PÅ SMARTE DATA

Book en rundtur i Inyett 30 min om automatisert internkontroll.

Automatiser kontrollen
av betalinger

Automatiser kontrollen
av betalinger

Forhindre alvorlige risikoer,
svindel og feilbetalinger

Gjennom å lese flyten av betalinger kan vi utføre smarte kontroller som gir deg trygghet for at rett mottaker får riktig betaling. Inyett Detect er en kvittering på epost som kontrollerer dine transaksjoner, og varsler ved avvik.

HER ER DE VANLIGSTE RISIKOENE…

Hver år analyserer Inyett over 50 millioner transaksjoner. Basert på våre data kan vi identifisere mønster og trender for mellomstore og store virksomheter, og opprette en oversikt over risikoer som du bør se nærmere på.

Last ned risikorapporten vår og få oversikt over potensielle risikoer mange organisasjoner opplever. Kontakt oss, så forteller vi deg hvordan det ser ut i din organisasjon.  

Last ned rapporten

BYGGER PÅ MED
AUTOMATISERTE KONTROLLER

PEAB