VI SKAPER SIKREre forretningeR

BASERT PÅ SMARTE DATA

Book en rundtur i Inyett på 30 min om automatisert internkontroll.

Vi har noe å fortelle deg!

Automatiser kontrollen
av betalinger

Automatiser kontrollen
av betalinger

Forhindrer alvorlige risikoer,
svindel og feilbetalinger

Vi utfører smarte kontroller av dine betalinger for å gi deg trygghet for at rett mottaker får rett betaling. Inyett Detect er en kvittering på epost som kontrollerer dine transaksjoner, og varsler ved avvik.

HER ER DE VANLIGSTE RISIKOENE…

Hvert år analyserer Inyett over 50 millioner transaksjoner. Basert på våre data kan vi identifisere mønster og trender som mellomstore og store virksomheter opplever, og oppretter en oversikt over risikoer som du bør se nærmere på.

Last ned vår risikorapport og få oversikt over risikoer mange bedrifter opplever. Kontakt oss, så forteller vi deg hvordan det ser ut i din organisasjon. 

Last ned rapporten

BYGGER PÅ MED
AUTOMATISERTE KONTROLLER

PEAB

DE VANLIGSTE ÅRSAKENE TIL DOBBELTBETALINGER

Nyhet

NORSK NÆRINGSLIV VITNER OM PROBLEMER RUNDT SVINDEL, HVITVASKING OG KORRUPSJON.

Nyhet