Bli kunde

For investorer

Velkommen til Inyett. Vi har egeninteresse av å levere nøyaktige og aktuelle finansielle opplysninger til investorer, analytikere og andre interessenter for å beskrive Inyetts nåværende og forventede utvikling.

Har du spørsmål i egenskap av investor, ta gjerne kontakt med Inyetts partner og ansvarlig Johan Henckel.

 

Johan Henckel

Johan Henckel Partner

E-post: johan.henckel@inyett.se
Telefon: +46 73 712 68 14