Bli kunde
Automatisk ekonomisk internkontroll

For sikre transaksjoner
og betalinger

Automatisert økonomisk internkontroll

Søk på alle norske bedrifter og kontroller dem før du gjør innkjøp. Få en automatisert betalingskontroll som varsler deg om feilaktige betalinger, og få tilgang til statistikk bakover i tid.

Jeg vil vite mer Bli kunde
Betalingskontroll

En smart tjeneste for
sikre betalinger

Vår tjeneste analyserer betalingene deres og varsler deg direkte i innboksen din om noe ikke stemmer.

  • 1
    Vi leser av remitteringsfilen når den sendes til banken.
  • 2
    Vi varsler deg direkte i innboksen din innen 60 s.
  • 3
    Du stopper betalingen hos banken.

 

 

Förklaring av abonnemang Förklaring av abonnemang Visitkort Inyett

Økonomi

Reduser kostnader gjennom forenklede og automatiserte prosesser. Følg med på og få bedre innsyn i utbetalinger.

Kvalitet

Få en konsekvent metode for å bedømme og håndtere små og virksomhetskritiske risikoer. Før strengere kontroll med leverandører som utgjør en betydelig risiko.

Standardisering

Automatiser arbeidsflyten og rapporteringen. Få en standardisert prosess for hele organisasjonen.

Effektivitet

Prioriter, fokuser, begrens og effektiviser. Utfør særskilte kontroller, og øk evnen til rask å iverksette tiltak.


Noen av våre referansekunder

Sikre betalinger og
godkjente leverandører.

Inyett arbeider med å hjelpe bedrifter og organisasjoner med sikre transaksjoner og automatisert økonomisk internkontroll. Med våre digitale tjenester oppdager vi avvik når kundene våre utfører betalingene sine – slik at de kan reagere.

Å føre god kontroll med utbetalinger er vanskelig. Gjennom våre tjenester gir vi økt trygghet og sikkerhet for alle utbetalinger, og hjelper våre kunder med å kjøpe fra de rette leverandørene. Få tilgang til opplysninger om alle norske bedrifter før du gjør innkjøp, bli varslet om feilaktige betalinger direkte i innboksen din, og arbeid med betalinger bakover i tid for å få en bedre samlet internkontroll.